Cover Band InLove

Cover Band grający 100% muzyki na żywo. Jego orężem są keyboardy, samplery,...


Saksofonistka Karolina Pernal

Występowała m.in. z Diane Reeves, Jackie Dankworth, Grażyną Łobaszewską,...